Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: Beskrive posisjonssystemet ved hjelp av ulike representasjonar

Posisjonsspillet: Dette spillet kan det være fint å spille ute i skogen der man kan bruke kongler for antall. Hver elev ruter opp tre ruter i bakken. Den første står for hundrere, den andre for tiere og den tredje for enere.  Du forteller at det er om å få det høyeste tallet. Så kaster du en terning (eller trekker et kort fra en kortstokk med tallene fra 1 – 9). Elevene legger dette antallet kongler i en av rutene. Du kaster/trekker på nytt, og elevene velger en av de to gjenværende rutene. Ved siste kast har de bare en plass å legge konglene. De som har det høyeste tallet får ett poeng. Gjenta denne oppgaven, eller bestem i neste omgang at det er om å ha det laveste tallet, eller komme nærmest 500?