Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: Beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn