Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 9. Utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt