Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 9. Utforske eigenskapane ved ulike polygon og forklare omgrepa formlikskap og kongruens

Sammenhengen mellom sidelengdene i trekanter er utgangspunktet for forskjellige måter å måle høyden til trær. I tillegg brukes reglene for formlikhet og kongruens. Treveven viser en metode med å bruke en pinne.

Naturfag.no viser et par forskjellige metoder.

Fra NDLA brukes sol og metermål til å finne høyden.