Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 9. Tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet