Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 9. Simulere utfall i tilfeldige forsøk og berekne sannsynet for at noko skal inntreffe ved å bruke programmering