Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 9. Beskrive, forklare og presentere strukturar og utviklingar i geometriske mønster og i talmønster

Dere kan finne tallmønstre i naturen. Spesielt spennende er det med Fibonacci tallene. Naturfag.no har et opplegg med kongler. Her er Fibonacci tallene forklart fra enkelt til meget avansert av matematikk.org.Hvis elevene syntes dette er spennende så har Numerologen enda mer informasjon her. Google har inspirerende bilder av hvor man kan finne Fibonacci-tallene i naturen. Det gyldne snitt hører sammen med Fibonacci-tallene. «Digital kunst og håndverk» har et flott opplegg om det for ungdomsskolen. Savner bare at de skal finne det ute i naturen i tillegg – det kan dere legge inn. FYR (Fellesfag, yrkesretting og relevans) har mer informasjon om DET GYLDNE SNITT.
Youtube har mange inspirasjonsfilmer om mønster og symmetri i naturen.