Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 8. Utvikle og kommunisere strategiar for hovudrekning i utrekningar

Hvis man skal jobbe med hoderegning er det noen ganger bedre å gjøre det ute der man ikke har tilgang til å notere. Det er mange leker man kan gjøre der man må regne, men samtidig kan diskutere med andre om hvordan man kommer frem til dette.

Bruk en vanlig kortstokk. Spre kortene (med billedsiden ned) utover et område. Elevene får en oppgave. For eksempel: dere skal finne to kort der summen blir 14. Første mann på laget henter ett kort, neste mann henter også ett kort. Hvis de er så heldige at summen av disse blir 14 – har de antagelig vunnet. Hvis ikke så må nestemann hente enda et kort. Slik fortsetter de til de kan komme med to kort som til sammen gir summen 14. Kortene legges tilbake om læreren gir neste oppgave. Det kan være: Finn to kort der differansen er 5. Finn tre kort (og må bruke alle tre) der man kan bruke alle fire regneartene og få svaret blir 35. Hvis man skal gjøre det vanskeligere så må de ha med tilbake-legging. Hvis de skal bruke to kort i oppgaven kan de ha tre kort, men når de skal hente neste så må de legge ett tilbake.

VENN- DIAGRAM AKTIVITET.

Her er et eksempel på hvordan man kan bruke dette som en trening på multiplikasjonstabellen.

Legg ut fire rokkeringer et stykke fra elevene. Her skal vi jobbe med 2 og 3 gangen. Snakk med elevene om hvordan man kan finne ut om et tall er i 2 gangen (slutter på 0,2,4,6 eller 8) og hva som er kjennetegnet på at tallet er i 3 gangen (ikke alle vet at det er i tre gangen hvis tverrsummen blir noe i tre-gangen).  Læreren står bak elevene og har en pose med tallene fra 1 – 100. Hvis de skal konkurrere kan man ha en pose til hver gruppe og tallene kan ha forskjellige farger. En elev fra hver gruppe trekker en lapp hver. Eleven løper innom gruppen sin og blir enige med dem om tallet hører til i 2 gangen, 3 gangen, i begge eller ingen føre den løper og legger lappen i riktig rokkering. Når eleven kommer tilbake til gruppen sin så løper en ny til læreren. Ved at de alltid skal innom gruppen sin så føler ingen at de eventuelt gjør en feil alene. Når posen er tom så går man gjennom svarene sammen med elevene.

Man kan så ta en ny runde med to andre tall.