Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 8. Utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering