Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 8. Utforske, forklare og samanlikne funksjonar knytte til praktiske situasjonar

Man kan samle inn data fra mange situasjoner for å sjekke om det er lineære funksjoner. Dere kan sjekke sammenhengen mellom bredden og høyden på grantrær. Lengden på skyggen og høyden på en gjenstand.

I en del idretter får man graderte poeng etter hvor stor sannsynlighet det er for at man får til tingen. Basketball er et eksempel på det. I «Poengjakt i basketball» kan man regne ut sannsynligheten ut fra forsøkene. Hvis man ikke har en basketballkurv så kan man gjøre en tilsvarende aktivitet med å hoppe tau i et minutt. Sett 1 poeng for vanlige hopp, 2 for å hoppe bakover, 3 poeng for krysshopp og 4 poeng for dobbelthopp. Hvis dette er en rettferdig fordeling så vil man få omtrent samme poengsum ved å hoppe i ett minutt uansett hvilken metode man bruker. Dette kan man også teste ut med slengtau. Elevene kan prøve å hopp så mange hopp som mulig. Hvis de er to som hopper kan de multiplisere antall hopp med to. Hvis de er tre så multipliserer de med tre og så videre. Finn ut om dette er rettferdig. Lag formlene for hver enkelt type hopp og se om man kan lage en generell formel – og er den lineær?