Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 8. Lage og forklare rekneuttrykk med tal, variablar og konstantar knytte til praktiske situasjonar