Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 8. Beskrive og generalisere mønster med eigne ord og algebraisk

I naturen er det lett å finne mange «byggeklosser» som steiner, kongler og nøtter. Bruk disse til å legge mønster som kan bygges ut. For mange elever kan det være lettere å se mønsteret i figurene når de kan bygge dem selv.

Dere kan finne tallmønstre i naturen. Spesielt spennende er det med Fibonacci tallene. Naturfag.no har et opplegg med kongler. Her er Fibonacci tallene forklart fra enkelt til meget avansert av matematikk.org.Hvis elevene syntes dette er spennende så har Numerologen enda mer informasjon her. Google har inspirerende bilder av hvor man kan finne Fibonacci-tallene i naturen.