Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Utvikle og bruke formålstenlege strategiar i rekning med brøk, desimaltal og prosent og forklare tenkjemåtane sine