Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Utøve et repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans fra samtiden og historien