Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Utnytte matvarer og restar frå matlaging og reflektere over eige matforbruk

Allemannsretten gir oss rett til å høste fra naturen i utmark. Vi kan alle fiske i sjøen og i ferskvann hvis man er under 16 år eller har fiskekort. I sjøen kan man også høste tang og tare og de fleste muslinger. I skogen kan man finne sopp, bær og spiselige planter.