Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Utforske og samtale om noen språklige likheter mellom engelsk og andre språk eleven kjenner til, og bruke dette i egen språklæring