Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Utforske og sammenligne tekster og materielle uttrykk som kilder til kunnskap om kulturarv knyttet til kristendom og ulike religions- og livssynstradisjoner

Besøk kirker og andre livssynsbygg som finnes i nærmiljøet. Lær religionshistorien til deres område. Mange steder finnes det kirkeveier som gikk gjennom skogen i gamle dager. Noen steder finnes det minnesmerker over ting som hente på denne veien. Hvis disse historiene blir fortalt her, så huskes de bedre.