Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider

Stemning og følelser henger tett sammen.

Det kan være lurt å starte med å gjennskape stemning i en tegning. Ta elevene med ut på en plass i naturen. La dem gjennskape stemningen de opplever. Ta dem med et annet sted i naturen eller i nærmiljøet for å gjøre det samme. Klarer de å tegne stemningen ved å bruke fager og former og ikke tegne figurativt. Klarer de ved å se på de andres tegninger å se hvor de er tegnet?

Dere vil også få forskjellige bilder/ stemninger ved å oppsøke samme sted i naturen på forskjellige årstider.