Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Utforske og drøfte hvordan musikk fra fortiden påvirker dagens musikk