Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Utforske og bruke uttalemønstre og ord og uttrykk i lek, sang og rollespill

Lær elevene engelske ord som har med opphold i naturen å gjøre. La dem tenke at de skal være naturguider for engelsktalende turister. Det kan være lurt å sette opp de engelske navnene på noen naturting dere har i nærmiljøet.

En måte å øve gloser på  – både med disse ordene og andre er ordhentingslek: Dere kan velge om hver elev har et ark de skal notere ordene på eller om flere er i gruppe. Arket og pennen som skal brukes skal ligge på ett sted. Lappene med det norske og engelske ordet er nummerert og  ligger et stykke unna. Elevene løper til ordlappen leser, prøver å huske det, legger det ned, løper tilbake til notatarket og skriver det ned på riktig nummer. Elevene fortsetter til alle ordene er «hentet»». Hvis noen er ferdig mye tidligere enn de andre, så kan de skrive setninger der de bruker ordene.