Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Utforske og bruke formålstenlege sentralmål i sine eigne og andre sine statistiske undersøkingar

Naturfag.no har et undervisningsopplegg om bærekraftig mangfold der statistikk er en viktig faktor.

To måter å finne ut sannsynlighet på er enten ved å gjøre mange forsøk og finne gjennomsnittet, eller ren matematisk utregning. Hvis man har mange forsøk så blir svarene på begge disse metodene nesten like. For mange elever er det spennende og utfordrende nok å regne ut resultatene av forsøkene, men for de elevene som ønsker en ekstra utfordring kan man finne ut hvorfor vi får disse resultatene. «Kast mynt» oppgaven og «Hesteveddeløpet» er av denne typen. I en del idretter får man graderte poeng etter hvor stor sannsynlighet det er for at man får til tingen. Basketball er et eksempel på det. I «Poengjakt i basketball» kan man regne ut sannsynligheten ut fra forsøkene. Hvis man ikke har en basketballkurv så kan man gjøre en tilsvarende aktivitet med å hoppe tau i et minutt. Sett 1 poeng for vanlige hopp, 2 for å hoppe bakover, 3 poeng for krysshopp og 4 poeng for dobbelthopp. Hvis dette er en rettferdig fordeling så vil man få omtrent samme poengsum ved å hoppe i ett minutt uansett hvilken metode man bruker. Dette kan man også teste ut med slengtau. Elevene kan prøve å hopp så mange hopp som mulig. Hvis de er to som hopper kan de multiplisere antall hopp med to. Hvis de er tre så multipliserer de med tre og så videre. Finn ut om dette er rettferdig.