Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen

Norsk institutt for naturforskning har laget et undervisningsopplegg med fokus på den truede fjellreven. Et av temaene der er økosystem og næringsnett.

Naturkartene som Naturvernforbundet har laget inneholder mye informasjon om økosystemene i disse områdene. Her kan man også få inspirasjon og informasjon om hvordan man lager egne.

Finn ut om dere har flere forskjellige økosystemer i nærområdet deres og lag næringskjeder og næringsnett. Det er viktig å snakke om nedbryterne – det er ikke alltid man ser dem og hvor viktig jobb de gjør.