Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer