Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster

Endring i landbruk gir endringer i landskapet. Denne filmen fra Sabima viser at dyr på beite gir et større artsmangfold av planter. Se filmen og sjekk nærmiljøet.