Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Utforske hovudtrekk ved historia til samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg og presentere rettar samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg har i dag