Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem