Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk før og nå, og lage visuelle uttrykk som utfordrer stereotypier