Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Undersøke hvordan kjønn, kjønnsroller og seksualitet fremstilles i musikk og dans i det offentlige rom, og skape uttrykk som utfordrer stereotypier