Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar

Været er noe det er spennende å forske på. Fra miljolare.no kan man bruke «vér og vind» eller «nedbør, temperatur og vind«.

Dere kan også forske på hva skrukketroll liker å spise og hvor de liker å oppholde seg. Her er et forslag fra naturfag.no.