Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn