Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner