Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Representere og bruke brøk, desimaltal og prosent på ulike måtar og utforske dei matematiske samanhengane mellom desse representasjonsformene