Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar