Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte