Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Reflektere over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete