Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser