Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer