Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Reflektere over hvordan musikk kan spille ulike roller for utvikling av individer og gruppers identitet