Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid