Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Reflektere etisk over hvordan eleven framstiller seg selv og andre i digitale medier

Diskuter gjerne med elevene hvordan friluftsliv fremstilles i sosiale medier. Hva er ekte «friluftsliv». Er det greit at man leter etter instagramvennlige steder i naturen?