Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Presentere ei aktuell nyheitssak og reflektere over forskjellar mellom fakta, meiningar og kommersiell bodskap i mediebiletet