Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster