Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling