Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Lese samiske tekster på norsk og samtale om verdiene som kommer til uttrykk og hvordan stedsnavn og personnavn som inneholder de samiske bokstavene, uttales

Samiske tekster bør leses ute i naturen. Sitt gjerne rundt bålet når man lærer teorien eller høre på eventyrene, sagnene eller joiken. Det Norske bidraget i MGP 2019 «Spirit in the Sky» er en stemingsfull sang der joiken er sentral.
Her er en del linker til bakgrunnsstoff innen emnene.
Først kommer to hefter utarbeidet av Troms fylkeskommune, Universitet i Tromsø og Norsk leirskoleforening, 2010.om samiske friluftstradisjoner som er lagd for lærere. Det første er med teori og det andre med forslag til aktiviteter. Her er et temahefte om samer (i utganspunktet for barnehager) som er utgitt av Kunnskapsdepartementet i 2006. På slutten er det samiske sanger, rim og regler og noen matoppskrifter.
Her er artikler fra forskjellige sider der dere kan lære mer om samisk religionsamiske myter og eventyr , samisk håndverk ( får dere til plantefarging av garn?) og samenes åtte årstider.  På naturfag.no har vi hentet et undervisningsopplegg om reinens skinn og gevir.