Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og framstillingsmåter i muntlige og skriftlige tekster