Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Lage og vurdere budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark med cellereferansar og formlar