Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Lage måltid frå ulike kulturar og fortelje om og utforske korleis sosialt fellesskap og samhandling kan vere med på å styrkje god helse

Det å lage måltid fra andre kulturer er en fin måte å bli kjent med disse kulturene. Den andre veien, så har det vist seg at å lage annen turmat enn pølser og pinnebrød har vært en måte å få vist turkulturen og naturen til nye mennesker. Dere kan finne spennende oppskrifter på «Turmat fra hele verden«.