Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Kjenne att og greie ut om grunnsmakar i matvarer og fortelje om og diskutere korleis smak kan påverke matpreferansar og matval