Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Identifisere setningsledd i ulike typer setninger og bruke kunnskap om bøying av verb, substantiv og adjektiv i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster