Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk

Emnet Biologisk mangfold hos NDLA fir en god oversikt over systematikken av artene i naturen. Dette er på videregående-nivå, men til god hjelp til deg som skal videreformidle det til elevene.

For å gi eksempler på ulike organismers særtrekk kan det være spennende å se på insektene som har mange fellestrekk samtidig som de er veldig forskjellige. Miljolare.no har en veiledning til hvordan man kan studere insekter og andre småkryp. Denne og flere andre tips finner dere på uke 16 i årshjulet for uteskole.